Novinarske akreditacije

Organizatori festivala omogućili su zainteresovanim medijima, novinskim agencijama, fotoreporterima i fotografima da podnesu zahtev za akreditaciju, kako bi im bio omogućen pristup festivalu u cilju izveštavanja. 

Svi zainteresovani, mogu podneti zahtev putem forme koja se nalazi ispod teksta. Naglašavamo da je obavezno popuniti sva polja!

Ukoliko ste samostalni medijski radnik, fotoreporter ili fotograf, u polju „Naziv medija“ postavite link do profila na društvenim mrežama ili web sajta gde ćete objaviti materijal.

Ukoliko Vaš zahtev bude prihvaćen, bićete obavešteni putem email adrese ili telefona.

Preuzimanje akreditacija će biti omogućeno na dan festivala, na pultu za prodaju ulaznica

Kako biste bili u mogućnosti da nesmetano pristupate svim delovima festivala i uđete u ograđeni prostor, molimo Vas da akreditaciju nosite na vidnom mestu. 

Smatramo da ćete svoj posao obavljati profesionalno i u skladu sa novinarskim kodeksima. 

 

Zahtev za akreditaciju